Referat 02062015

Referat 2/6-15

Tilstede: Solveig, Mette, Lilli, Roger og Birgitte

Meldt fravær: Tom og Anita B


•På grunn av lavt oppmøte ble det bestemt at vi tar et nytt styremøte den 16 juni, der vi kan ta for oss de sakene som er viktige å få avklart før sommerferien


•Post:

oRallyskiltholderne har etter mye om og men innfunnet seg i containeren

oBrev fra NKK om at alle som har verv i en hundeklubb eller raseklubb som ligger under NKK må signere taushetserklæring for å få tilgang på informasjon inne på NKK.


•Økonomi:

oMomsrefusjon kommer denne måneden¨

oBetaling fra kommunen for dugnad 17 mai: 6500 kr

oDriftskonto: 55434 kr (men her er det ikke trukket fra rosetter og mat fra stevnet ca -4000 kr)

oKurskonto: 58995 kr (Utgifter til bronsemerkekurs og sporkurs enda ikke trukket fra ca – 20000 kr)

oHallkontoen: 160000 kr (momsregninga har enda ikke kommet)

oSparekonto: 112000 kr

oUgifter og inntekter til stevne er enda ikke helt ferdigstilt


•Hall:

Vurderer underlaget i hallen for å være sikker på at ikke hallen fungerer som en kuldefelle – Roger sjekker priser på underlag.

oGrunnarbeidet på hallen begynner den 27 – 29 juni så Ormlia kommer derfor til å være stengt under denne perioden + ev flere arbeidsperioder.


•Eventuelt:

oSommeravslutning:

Sommeravslutningen er 25 juni.

Bronsemerkeprøve samme dag, starter klokken 18.00

Planlegger grilling til ca klokken 19.00

Det blir gratis pølser og mat til alle medlemmer som ønsker å komme

Det blir loddsalg – premier til loddtrekningen kan leveres enten på mandager eller torsdager. Solveig kjøper inn lodd til loddsalget

Mette lager innbydelse og deler på fb siden, samt hjemmesiden og henger opp på Ormlia.


•«Restanseliste»:

oBonusordningen – det har kommet tilbakemeldinger om at det er for lite poeng i bonusordningen for å ha kiosken eller holde torsdagstreninger.

oFestkomitee – vi trenger 3-5 stk utenfor styret som kan være ansvarlig for å planlegge sommeravslutning, juleavslutning og julebordVi samarbeider med: