Møte gruppeledere 18/3-14

Møte med gruppeledere 18/3-14

STED: ORMLIA

DATO: 18/3-14


TILSTEDE:

Gruppeledere: Øyvind Wiik, Anita Berntsen (styret), Roger Gjødingseter (styret)

Styret: Solveig Amundsen, Mette Kristiansen, Lilli Bergsjøbrenden


SAK 1: Informasjon om ny struktur rundt kursaktivitet i klubben.

•Hege Karlsen har snakket med Roger og er innforstått med den nye strukturen. Har blitt informert om at de to kursene som er satt opp våren 2014 går som planlagt, foruten at penger skal inn på konto og kasserer betaler ut honoraret til Hege Karlsen. Fra og med høsten 2014 trer de nye vedtakene i kraft.


SAK 2: Publisering av aktiviteter i EHK sin regi.

•Informasjon som skal ut på web (fb, hjemmesiden, mail, andre hundeklubber) skal via styret før publisering.


SAK 3: Vedtakene

•Alle vedtakene er gått igjennom og diskutert. Noen små endringer vil bli gjort ved neste styremøte.


Møte slutt kl 19:20
Vi samarbeider med: