Møte ag gruppa 260814

Referat møte AG gruppa 26.august 2014

Opplegget så langt


Ingen innvendinger på måten treningene er lagt opp


Kjøreregler for trening


Eget skjema med kjøreregler deles ut. Vi må alle være flinke til å si fra og komme med tilbakemeldinger til hverandre og til instruktørene.

Den enkelte må selv ta ansvar for egen trening, si fra hvis man har egne meninger om hvordan man ønsker å trene.

Kjørereglene finner du her...


Treninger høst og vinter


Inne i hallen i Hurdal.

Deling med LP fra 18:00 til 22:00, fordeling internt i gruppa settes opp så snart vi vet hvor mange som skal trene.

Meld fra innen 15. oktober om man vil være med.

Kjøpe inn gjerde så det er mulig å dele banen.


Kurs


Det er satt opp nybegynnerkurs 4. og 5. oktober.

Ragnar sjekker med ekstern instruktør om kurs for litt viderekommende.


Klubbmesterskap


Søndag 12. oktober kl. 14:00 i Ormlia, vi inviterer Nannestad.

Kåring av klubbmester med egen pokal.

Ragnar ordner med data.

Påmelding til Lise på lisekom@online.no innen 6. oktober.

Lager egen annonse med info om klasser og priser.

Vi vil arrangere nybegynnerklasse uten vippe og slalåm, åpen agility og åpen hopp.

Christine og Malin ordner premier i samarbeid med Lise og Ragnar.


Eventuelt


Ingen saker under eventuelt
Vi samarbeider med: